Fotografie je rozdělena na dvě části. V první je zobrazen posilovač brzd s hlavním brzdovým válcem v pohledu shora, ve duhé části pak z boku.

Posilovač brzd Girling s hlavním brzdovým válcem.